Untitled
raw download clone
CPP
views 27
,
size 6349 b
#include <iostream>
#include <ios>
#include <iomanip>
#include <typeinfo>
using namespace std;

class Zwierze
{
  string mImie;
  static int licznik;
public:
  Zwierze(string imie)
  {
    licznik++;
    mImie = imie;
  }
  void ustawImie(string mImie)
  {
    this->mImie = mImie;
  }
  virtual string dajRodzajZwierzecia() const
  {
    return "Zwierzatko: ";
  }
  const string naLancuch()
  {
    //cout << mImie << endl;
    cout << "Glod: " << glod << endl;
    cout << "Pragnienie: " << pragnienie << endl;
    cout << "Zmeczenie:" << zmeczenie << endl;
    cout << "Humor: " << humor << endl;
    return dajRodzajZwierzecia()+mImie;
  }
  static int ileZwierzat()
  {
    return licznik;
  }
protected:
  float glod=0;
  float pragnienie=0;
  float zmeczenie=0;
  float humor=0;
};

class FunkcjeZyciowe
{
public:
  virtual void jedz(int iloscpozywienia)=0;
  virtual void pij(int iloscwody)=0;
  virtual void spij(int czas)=0;
  virtual void bawSie(int czas)=0;

};

class Kot: public Zwierze, public FunkcjeZyciowe
{
  public:
    Kot(string imie) : Zwierze(imie)
    {

    }
    void miaucz()
    {
      cout<<"miau miau" <<endl;
    }
    void myjSie()
    {
      cout<<"Myju Myju" << endl;
    }
    string dajRodzajZwierzecia() const
    {
      return "Kot: ";
    }
    virtual void jedz(int iloscpozywienia)
    {
      glod=glod-iloscpozywienia;
    }
    virtual void pij(int iloscwody)
    {
      pragnienie = pragnienie-iloscwody;
    }
    virtual void spij(int czas)
    {
      zmeczenie = zmeczenie-czas;
    }
    virtual void bawSie(int czas)
    {
      glod = glod+czas/2;
      pragnienie = pragnienie+czas/2;
      zmeczenie = zmeczenie+czas/2;
      humor = humor+czas;
    }


};

class Pies: public Zwierze, public FunkcjeZyciowe
{
  public:
    Pies(string imie) : Zwierze(imie)
    {

    }
    void szczekaj()
    {
      cout<<"hau hau" <<endl;
    }
    void dajLape()
    {
      cout<<"Podaj lape" << endl;
    }
    string dajRodzajZwierzecia() const
    {
      return "Pies: ";
    }
    virtual void jedz(int iloscpozywienia)
    {
      glod=glod-iloscpozywienia;
    }
    virtual void pij(int iloscwody)
    {
      pragnienie = pragnienie-iloscwody;
    }
    virtual void spij(int czas)
    {
      zmeczenie = zmeczenie-czas;
    }
    virtual void bawSie(int czas)
    {
      glod = glod+czas/2;
      pragnienie = pragnienie+czas/2;
      zmeczenie = zmeczenie+czas/2;
      humor = humor+czas;
    }

};

class SchroniskoDlaZwierzat
{
  Zwierze* mZwierzeta[100];

  public:
    void zabierzDoSchroniska(Zwierze* z, int numer)
    {
      mZwierzeta[numer] = z;
    }

    Zwierze* przygarnijZwierze(int numer)
    {
      return mZwierzeta[numer];
    }

    SchroniskoDlaZwierzat(Zwierze* zwierzeta[],int liczba)
    {
      for(int i=0;i<liczba;i++)
      {
        mZwierzeta[i]=zwierzeta[i];
      }
    }
};


int Zwierze::licznik=0;

int main()
{
  /*Zwierze z("Janusz");
  Zwierze& refZwierzatko=z;
  Pies p("Reksio");
  Zwierze& refPies=p;
  Zwierze* wskZwierze = &z;
  Zwierze* wskPies;
  wskPies=&p;
  cout<<wskZwierze->naLancuch()<<endl;
  cout<<wskPies->naLancuch()<<endl;
  cout<<refZwierzatko.naLancuch()<<endl;
  cout<<refPies.naLancuch()<<endl;

  Pies* wskPies2=dynamic_cast<Pies*>(wskPies);
  Pies* wskPies3=dynamic_cast<Pies*>(wskZwierze);
  if(wskPies2 != NULL)
    cout<<wskPies2->naLancuch()<<endl;
  else
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;
  if(wskPies3!=NULL)
    cout<<wskPies3->naLancuch()<<endl;
  else
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;

  Pies& refPies2 = dynamic_cast<Pies&>(refPies);
  cout<<refPies2.naLancuch()<<endl;

  try
  {
    Pies& refPies3 = dynamic_cast<Pies&>(refZwierze);
    cout<<refPies3.naLancuch()<<endl;
  }
  catch (bad_cast &bc)
  {
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;
    cout<<bc.what()<<endl;
  }
  p.szczekaj();
  p.dajLape();

  Zwierze* tab[4] = {new Pies("Azor"), new Pies("Reksio"), new Pies("Burek"), new Pies("Maks")};
  SchroniskoDlaZwierzat schronisko(tab,4);
  Zwierze* z = new Pies("Brutal");
  schronisko.zabierzDoSchroniska(z,4);
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
    dynamic_cast<Pies*>(schronisko.przygarnijZwierze(i))->szczekaj();
    cout << "Imie psa: " << schronisko.przygarnijZwierze(i) -> naLancuch() << endl;
  }*/

  Pies pies("Piesek");
  cout << pies.naLancuch() << endl;
  cout << "------------------------------------------------------------------------------------" << endl;
  pies.szczekaj();
  pies.dajLape();
  pies.jedz(1);
  pies.pij(1);
  pies.spij(1);
  pies.bawSie(1);
  cout << "------------------------------------------------------------------------------------" << endl;
  cout << pies.naLancuch() << endl;
  Kot kot("Kotek");
  cout << "------------------------------------------------------------------------------------" << endl;
  FunkcjeZyciowe& funkcje = kot;
  dynamic_cast<Kot&>(funkcje).miaucz();
  dynamic_cast<Kot&>(funkcje).myjSie();
  funkcje.jedz(1);
  funkcje.pij(1);
  funkcje.spij(1);
  funkcje.bawSie(1);
  cout << dynamic_cast<Kot&>(funkcje).naLancuch() << endl;
  cout << "------------------------------------------------------------------------------------" << endl;
  FunkcjeZyciowe& funkcje1 = pies;
  dynamic_cast<Pies&>(funkcje1).szczekaj();
  dynamic_cast<Pies&>(funkcje1).dajLape();
  funkcje1.jedz(1);
  funkcje1.pij(1);
  funkcje1.spij(1);
  funkcje1.bawSie(1);
  cout << dynamic_cast<Pies&>(funkcje1).naLancuch() << endl;
  //FunkcjeZyciowe funkcje2;
  return 0;
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.