Untitled
raw download clone
TEXT
views 20
,
size 3420 b
Compunere de caracterizare a unui personaj Personajul literar este individualitate fictionala, od Minunginiai storular ilustrind viziunea sa gura lumii, este o fiind de hoje (komand Buribes) cure capai existenta in universul operei si trece prin diferite experiente, in evidentiate anumite trasaturi fizice gisat morale, calitați sisau defecte Caracterizarea unui personaj me constituie din totainiea mijloscelor directe si/sau indirecte utilizate pentru surprindere insusirilor acestuia.

Personajul se uneste personaj !) din textul... (st), Seres de (attorul), este principal secundar episodios individual coleoti pozitivistesaris, round dinamic/plate static, com exspic, spominumele lui are in tilto textile).

(numele personajului) este peramai principal, deoarece in jurul său se siractaeuza intreaga actiune şi el participa la cele mai importante evenimente

liste pozitiv (in Las), tindea actisneuza in Numele binelui respecta principiile morale respectiv uste regativ, denarvee incalcă aruniie cente etice.

numele personajului este personaj round-dinamie, deoarece este urmarit evoluţie pe parcursul desfasurarii evenireceler. isi codifica modul de gandire $!

Comportamentul este persona camex. caracterizat prin surprinderea mai multe trasaturi este personaj plaStic, pentru că nu evchata, nu isi modifica modul de kändire sau comportamentul este construit unilateral, pe baza unei trāsāturi morale dominante, ceea ce îl face lipie adică reprezinta o anumita categoric urna (se alege Ceca ce corespunde personajului avut in vedere, conform criteriilor de clasiticare prezentat-o)

(aici se poate Tace rezunalal inámplarilor din iraginentul dat în care este implicat personajul caracterizat) Personaju! . (numele acestuia) este caracterizat aut prin mijloace directe, cat şi indirecte. In mod direct, risütur le sale sunt evidentiate din perspectiva naratorului.

din perspectiva celorlalte personaje si prin amin caracterizare, iar in mod indirect, trăsiturile reies din fapte, gestesi și minică, aitudini. mentalitate, nume. vestimentaţie, gie, relaţii cu celelalte personaje şi media social in care apare.

In mod direct din perspectiva naratorului. personajul (numele) este caracterizat ca fiind enumerā trasurile). deourece naratorul afirmă că /surprinde aceste insuşiri in secventa ..lexenpiu din text si se poate comenta pe scurt caracterul personajului: din punctul de vedere al celorlalte personaje, se lustrează direct trasaturi precum (nunuşte trăsălurile), care sunt subliniate de către

(numele altor personaje) in secventa cum sunt.. (exemple din text unde apar trasaturile personajului din perspectiva celorlalti, un exemplu poate fi comentat pe seurt).

In mod indirect, trăsăturile personajului . (numele său) se evidenţiază prin faptele acestuia. Astlel, ei se dovedeşte a fi . (se enumera trasaturi rezultate din fapte), deoarece (se inentionează taptele din text la care ne referim şi se comentează pe scurt): de asemenea, limbajul este relevant in conturarea portretului moral, ca de exemplu in secventa . (exemple din text - o replica a personajului), din care se dezvăluie... (se numese trăsăturile şi se comenteazà pe scurt: (se procedează asemănător pentru celelalte mijloace indirecte de caracterizare, in functie de ceea ce se poate ilustra pe textul dat - atitudini, gesturi, mimică, vestimentaţie, nume, relaţia
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.