Untitled
raw download clone
TEXT
views 22
,
size 4364 b
#include <iostream>
#include <ios>
#include <iomanip>
#include <typeinfo>
using namespace std;

class Zwierze
{
  string mImie;
  static int licznik;
public:
  Zwierze(string imie)
  {
    licznik++;
    mImie = imie;
  }
  void ustawImie(string mImie)
  {
    this->mImie = mImie;
  }
  virtual string dajRodzajZwierzecia() const
  {
    return "Zwierzatko: ";
  }
  const string naLancuch()
  {
    return dajRodzajZwierzecia()+mImie;
  }
  static int ileZwierzat()
  {
    return licznik;
  }

};


class FunkcjeZyciowe{
  virtual void jedz(int iloscpozywienia)=0;
  virtual void pij(int iloscwody)=0;
  virtual void spij(int czas)=0;
  virtual void bawsie(int czas)=0;
};


class Pies: public Zwierze , public FunkcjeZyciowe
{
  public:
    Pies(string imie) : Zwierze(imie)
    {

    }
    void szczekaj()
    {
      cout<<"hau hau" <<endl;
    }
    void dajLape()
    {
      cout<<"Podaj lape" << endl;
    }
    string dajRodzajZwierzecia() const
    {
      return "Pies: ";
    }    class Kot: public Zwierze , public FunkcjeZyciowe
    {
      public:
        Kot(string imie) : Zwierze(imie)
        {

        }
        void miaucz()
        {
          cout<<"mialmial "<<endl;
        }
        void myjesie()
        {
          cout<<"kot myje sie" << endl;
        }
        string dajRodzajZwierzecia() const
        {
          return "Kot: ";
        }/*protected:

*/
};
class SchroniskoDlaZwierzat
{
  Zwierze*  mZwierzeta[100];
public:
  void ZabierzDoSchroniska(Zwierze* z,int numer)
  {
    mZwierzeta[numer]=z;
  }
  Zwierze* przygarnijZwierze(int numer)
  {
    return mZwierzeta[numer];
  }
  SchroniskoDlaZwierzat(Zwierze* Zwierzeta[],int liczba)
  {
    for(int i=0;i<liczba;i++)
    {
      mZwierzeta[i]=Zwierzeta[i];
    }
  }
};


int Zwierze::licznik=0;

/*
int main()
{
  Zwierze z("Janusz");
  Zwierze& refZwierzatko=z;
  Pies p("Reksio");
  Zwierze& refPies=p;
  Zwierze* wskZwierze = &z;
  Zwierze* wskPies;
  wskPies=&p;
  cout<<wskZwierze->naLancuch()<<endl;
  cout<<wskPies->naLancuch()<<endl;
  cout<<refZwierzatko.naLancuch()<<endl;
  cout<<refPies.naLancuch()<<endl;

  Pies* wskPies2=dynamic_cast<Pies*>(wskPies);
  Pies* wskPies3=dynamic_cast<Pies*>(wskZwierze);
  if(wskPies2 != NULL)
    cout<<wskPies2->naLancuch()<<endl;
  else
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;
  if(wskPies3!=NULL)
    cout<<wskPies3->naLancuch()<<endl;
  else
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;

  Pies& refPies2 = dynamic_cast<Pies&>(refPies);
  cout<<refPies2.naLancuch()<<endl;
  Zwierze* tab[4]={new Pies("Azor"),new Pies("Burek"),new Pies("Maks"),new Pies("Reksio");
           SchroniskoDlaZwierzat schronisko(tab, 4);
  Zwierze*z= new Pies("Ciapek");
  schronisko.ZabierzDoSchroniska(z,4);
for(int i =0; i<5;i++)
{
  dynamic_cast<Pies*>(schronisko.przygarnijZwierze(i))->szczekaj();
  cout<<"Imie psa : "<< schronisko.przygarnijZwierze(i)->naLancuch()<<endl;
}

  try
  {
    Pies& refPies3 = dynamic_cast<Pies&>(refZwierze);
    cout<<refPies3.naLancuch()<<endl;
  }

  catch (bad_cast &bc)
  {
    cout<<"Niepoprawny typ"<<endl;
    cout<<bc.what()<<endl;
  }
  p.szczekaj();
  p.dajLape();


           bawsie();

  return 0;
}

        */
int main(){

  Pies pies("Piesek");
  cout<<pies.naLancuch();
  pies.szczekaj();
  pies.dajLape();
  pies.jedz(3);
  pies.pij(1);
  pies.spij(2);
  pies.bawsie(6);
  cout<<pies.naLancuch();
  FunkcjeZyciowe & funkcja1=pies;

  Kot kot("kotek");
  FunkcjeZyciowe & funkcja=kot;

  funkcja.mialcz();
  funkcja.myjsie();
  funkcja.jedz(5);
  funkcja.pij(2);
  funkcja.spij(1);
  funkcja.bawsie(3);
  cout<<dynamic_cast<Kot8>(funkcja).naLancuch();
  FunkcjeZyciowe funkcja2;

  return 0;
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.