Untitled
raw download clone
TEXT
views 28
,
size 749 b
DRUK REKLAMACYJNY NR...
Sporządzono w dniu... 
W sklepie... nr... w... ul. ...
1. Imię i nazwisko reklamującego...
2. Adres...
3. Data nabycia towaru/usługi...
4. Nazwa towaru/usługi...
5. Oznaczenie towaru/usługi...
6. Cena towaru/usługi...
7. Opis niezgodności towaru/usługi z umową...
8. Kiedy niezgodność została stwierdzona...
9. Żądanie reklamacyjnego:
a) doprowadzenie do zgodności z umową poprzez:
-nieodpłatną naprawę,
-wymianę na nowy,
b) zwrot zapłaconej ceny lub obniżenie zapłaconej ceny.
Uzasadnienie żądania (dot. tylko p. ,,b'') ...
10. Uzgodniony termin załatwienia reklamacji ...
11. Towar przyjęto do depozytu dnia ...

[Podpis reklamującego]           [Podpis sprzedawcy]
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.