Untitled
raw download clone
TEXT
views 14
,
size 709 b
DRUK REKLAMACYJNY NR...Sporządzono w dniu... w sklepie... nr... w... ul. ...1. Imię i nazwisko reklamującego...2. Adres...3. Data nabycia towaru/usługi...4. Nazwa towaru/usługi...5. Oznaczenie towaru/usługi...6. Cena towaru/usługi...7. Opis niezgodności towaru/usługi z umową...8. Kiedy niezgodność została stwierdzona...9. Żądanie reklamacyjnego:a) doprowadzenie do zgodności z umową poprzez:-nieodpłatną naprawę,-wymianę na nowy,b) zwrot zapłaconej ceny lub obniżenie zapłaconej ceny.Uzasadnienie żądania (dot. tylko p. ,,b'') ...10. Uzgodniony termin załatwienia reklamacji ...11. Towar przyjęto do depozytu dnia ...[Podpis reklamującego]           [Podpis sprzedawcy]
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.