Untitled
raw download clone
C
views 15
,
size 32884 b
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <allegro5/allegro.h>
#include <allegro5/allegro_primitives.h>
#include <allegro5/allegro_font.h>
#include <allegro5/allegro_ttf.h>
#include <allegro5/allegro_image.h>
#include <allegro5/allegro_audio.h>
#include <allegro5/allegro_acodec.h>

//#include <show.h>

#define GAME_TERMINATE -1

ALLEGRO_DISPLAY *display = NULL;
ALLEGRO_EVENT_QUEUE *event_queue = NULL;
ALLEGRO_BITMAP *image = NULL;
ALLEGRO_EVENT event;
ALLEGRO_TIMER *timer = NULL;
ALLEGRO_TIMER *timer2 = NULL;
ALLEGRO_TIMER *timer3 = NULL;
ALLEGRO_FONT *font = NULL;

const float FPS = 120;
const int width = 1500;
const int height = 750;
bool judge_next_window = false;
int window = 1;
int skill1_launchcode;

typedef struct
{
  int x;
  int y;
  int hp;
  int mp;
  int atk;
  int dir;
  ALLEGRO_BITMAP *image_path;
} Character;

Character player, minions, cannon;

typedef struct
{
  double x;
  double y;
  double dir;
  int go;
  int launch;
} skill1_location;

double skill1_speed = 20;
skill1_location num1_skill1;
skill1_location num2_skill1;
skill1_location num3_skill1;
skill1_location num4_skill1;
skill1_location num5_skill1;
skill1_location num6_skill1;
skill1_location num7_skill1;
skill1_location num8_skill1;
skill1_location num9_skill1;
skill1_location num10_skill1;
skill1_location num11_skill1;
skill1_location num12_skill1;

void show_err_msg(int msg);
void game_init();
void game_begin();
int process_event();
int game_run();
void game_destroy();
void showplayerhp();
void showplayermp();
void showskill1();
void skill1event();

int main(int argc, char *argv[])
{
  int msg = 0;

  game_init();
  game_begin();
  printf("Game on\n");

  while (msg != GAME_TERMINATE)
  {
    msg = game_run();
    if (msg == GAME_TERMINATE)
      printf("See you, world\n");
  }
  game_destroy();
  return 0;
}

void show_err_msg(int msg)
{
  fprintf(stderr, "unexpected msg: %d", msg);
  game_destroy();
  exit(9);
}

void game_init()
{
  if (!al_init())
  {
    show_err_msg(-1);
  }

  display = al_create_display(width, height);
  event_queue = al_create_event_queue();

  if (display == NULL || event_queue == NULL)
  {
    show_err_msg(-1);
  }

  // Initialize Allegro settings
  al_init_primitives_addon();
  al_install_keyboard();
  al_install_mouse();
  al_init_image_addon();
  al_init_acodec_addon(); // Music
  al_init_font_addon();
  al_init_ttf_addon();

  // Register event
  al_register_event_source(event_queue, al_get_display_event_source(display));
  al_register_event_source(event_queue, al_get_keyboard_event_source());
  al_register_event_source(event_queue, al_get_mouse_event_source());
}

void game_begin()
{
  al_clear_to_color(al_map_rgb(100, 100, 100));
  font = al_load_ttf_font("src/pirulen.ttf", 12, 0);
  al_draw_text(font, al_map_rgb(255, 255, 255), width / 2, (height / 2) + 220, ALLEGRO_ALIGN_CENTRE, "Press 'Enter' to start");
  al_draw_rectangle((width / 2) - 150, 510, (width / 2) + 150, 550, al_map_rgb(255, 255, 255), 0);
  al_flip_display();
}

int process_event()
{
  al_wait_for_event(event_queue, &event);

  if (event.timer.source == timer3)
  {
    // Player Fall
    if (player.y < (height / 4) * 3)
      player.y += 10;
    if (player.dir == 0)
      player.image_path = al_load_bitmap("src/Kassadin_L.png");
    else
      player.image_path = al_load_bitmap("src/Kassadin_R.png");

    // minions Movement
    if (minions.x + 150 == width)
      minions.dir = 0;
    else if (minions.x == 0)
      minions.dir = 1;
    else if (minions.x % 150 == 0)
      minions.dir = rand() % 2;
    if (minions.dir == 0)
    {
      minions.x -= 10;
      minions.image_path = al_load_bitmap("src/Minions_L.png");
    }
    else
    {
      minions.x += 10;
      minions.image_path = al_load_bitmap("src/Minions_R.png");
    }
    // cannon Movement
    if (cannon.x + 150 == width)
      cannon.dir = 0;
    else if (cannon.x == 0)
      cannon.dir = 1;
    else if (cannon.x % 450 == 0)
      cannon.dir = rand() % 2;
    if (cannon.dir == 0)
    {
      cannon.x -= 25;
      cannon.image_path = al_load_bitmap("src/Cannon_L.png");
    }
    else
    {
      cannon.x += 25;
      cannon.image_path = al_load_bitmap("src/Cannon_R.png");
    }
  }

  if (event.timer.source == timer)
  {
    // Mp Regeneration
    if (player.mp <= 20)
      player.mp += 1;
  }

  // Keyboard
  if (event.type == ALLEGRO_EVENT_KEY_UP)
  {
    switch (event.keyboard.keycode)
    {
    // Control
    case ALLEGRO_KEY_W:
      if (player.y + 30 < (height / 4) * 3)
        break;
      player.y -= 120;
      break;
    case ALLEGRO_KEY_SPACE:
      if (player.y + 30 < (height / 4) * 3)
        break;
      player.y -= 120;
      break;
    case ALLEGRO_KEY_A:
      if (player.x > 0)
      {
        player.x -= 45;
        player.dir = 0;
      }
      break;
    case ALLEGRO_KEY_D:
      if (player.x + 150 < width)
      {
        player.x += 45;
        player.dir = 1;
      }
      break;

    // For Start Menu
    case ALLEGRO_KEY_ESCAPE:
      return GAME_TERMINATE;

    case ALLEGRO_KEY_ENTER:
      judge_next_window = true;
      break;
    }
  }

  // Mouse
  if (event.type == ALLEGRO_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN)
  {
    switch (event.mouse.button)
    {
    case 1:
      if (player.mp >= 2)
      {
        skill1event();
        skill1_launchcode = (skill1_launchcode + 1) % 12;
      }
      break;
    case 2:
      if (player.mp >= 4)
      {
        player.mp -= 4;
      }
      break;
    }
  }

  // Shutdown our program
  else if (event.type == ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE)
    return GAME_TERMINATE;

  return 0;
}

int game_run()
{
  int error = 0;

  // First window
  if (window == 1)
  {
    if (!al_is_event_queue_empty(event_queue))
    {
      error = process_event();
      if (judge_next_window)
      {
        window = 2;

        player.x = 0;
        player.y = height / 2;
        player.dir = 1;
        minions.x = width - 150;
        minions.y = (height / 4) * 3 - 50;
        cannon.x = width - 150;
        cannon.y = (height / 4) * 3 - 50;

        player.hp = 20;
        player.mp = 20;

        al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0));

        // HP
        al_draw_text(font, al_map_rgb(255, 255, 255), (width / 2) - 350, 490, ALLEGRO_ALIGN_CENTRE, "Hp");
        al_draw_rectangle((width / 2) - 350, 510, (width / 2) - 50, 550, al_map_rgb(255, 255, 255), 0);
        showplayerhp();

        // Mp
        al_draw_text(font, al_map_rgb(255, 255, 255), (width / 2) + 50, 490, ALLEGRO_ALIGN_CENTRE, "Mp");
        al_draw_rectangle((width / 2) + 350, 510, (width / 2) + 50, 550, al_map_rgb(255, 255, 255), 0);
        showplayermp();

        al_flip_display();

        // Initialize Timer
        timer = al_create_timer(1.0);
        timer2 = al_create_timer(1.0 / 10.0);
        timer3 = al_create_timer(1.0 / 15.0);
        al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer));
        al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer2));
        al_register_event_source(event_queue, al_get_timer_event_source(timer3));
        al_start_timer(timer);
        al_start_timer(timer2);
        al_start_timer(timer3);
      }
    }
  }

  if (window == 2)
  {
    if (!al_is_event_queue_empty(event_queue))
    {
      error = process_event();

      al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0));
      al_draw_filled_rectangle(0, (height / 4) * 3, width, (height / 4) * 3 + 1, al_map_rgb(255, 255, 255)); //floor

      if (player.image_path != NULL)
        al_draw_bitmap(player.image_path, player.x, player.y - 157, 0);
      if (minions.image_path != NULL)
        al_draw_bitmap(minions.image_path, minions.x, minions.y - 54, 0);
      if (cannon.image_path != NULL)
        al_draw_bitmap(cannon.image_path, cannon.x, cannon.y - 77, 0);

      // Hp
      al_draw_text(font, al_map_rgb(255, 255, 255), (width / 2) - 350, 490, ALLEGRO_ALIGN_CENTRE, "Hp");
      al_draw_rectangle((width / 2) - 350, 510, (width / 2) - 50, 550, al_map_rgb(255, 255, 255), 0);
      showplayerhp();

      // Mp
      al_draw_text(font, al_map_rgb(255, 255, 255), (width / 2) + 50, 490, ALLEGRO_ALIGN_CENTRE, "Mp");
      al_draw_rectangle((width / 2) + 350, 510, (width / 2) + 50, 550, al_map_rgb(255, 255, 255), 0);
      showplayermp();

      // Skill1
      showskill1();

      al_flip_display();
    }
  }

  return error;
}

void game_destroy()
{
  al_destroy_event_queue(event_queue);
  al_destroy_display(display);
}

void showplayerhp()
{
  if (player.hp >= 1)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340, 520, (width / 2) - 340 + 10, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //1
  if (player.hp >= 2)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //2
  if (player.hp >= 3)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 2, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 2, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //3
  if (player.hp >= 4)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 3, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 3, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //4
  if (player.hp >= 5)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 4, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 4, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //5
  if (player.hp >= 6)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 5, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 5, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //6
  if (player.hp >= 7)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 6, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 6, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //7
  if (player.hp >= 8)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 7, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 7, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //8
  if (player.hp >= 9)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 8, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 8, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //9
  if (player.hp >= 10)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 9, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 9, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //10
  if (player.hp >= 11)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 10, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 10, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //11
  if (player.hp >= 12)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 11, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 11, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //12
  if (player.hp >= 13)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 12, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 12, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //13
  if (player.hp >= 14)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 13, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 13, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //14
  if (player.hp >= 15)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 14, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 14, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //15
  if (player.hp >= 16)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 15, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 15, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //16
  if (player.hp >= 17)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 16, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 16, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //17
  if (player.hp >= 18)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 17, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 17, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //18
  if (player.hp >= 19)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 18, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 18, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //19
  if (player.hp >= 20)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) - 340 + 14 * 19, 520, (width / 2) - 340 + 10 + 14 * 19, 540, al_map_rgb(255, 0, 0)); //20
}

void showplayermp()
{
  if (player.mp >= 1)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60, 520, (width / 2) + 60 + 10, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //1
  if (player.mp >= 2)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //2
  if (player.mp >= 3)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 2, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 2, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //3
  if (player.mp >= 4)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 3, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 3, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //4
  if (player.mp >= 5)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 4, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 4, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //5
  if (player.mp >= 6)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 5, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 5, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //6
  if (player.mp >= 7)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 6, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 6, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //7
  if (player.mp >= 8)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 7, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 7, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //8
  if (player.mp >= 9)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 8, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 8, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //9
  if (player.mp >= 10)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 9, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 9, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //10
  if (player.mp >= 11)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 10, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 10, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //11
  if (player.mp >= 12)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 11, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 11, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //12
  if (player.mp >= 13)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 12, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 12, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //13
  if (player.mp >= 14)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 13, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 13, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //14
  if (player.mp >= 15)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 14, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 14, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //15
  if (player.mp >= 16)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 15, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 15, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //16
  if (player.mp >= 17)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 16, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 16, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //17
  if (player.mp >= 18)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 17, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 17, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //18
  if (player.mp >= 19)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 18, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 18, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //19
  if (player.mp >= 20)
    al_draw_filled_rectangle((width / 2) + 60 + 14 * 19, 520, (width / 2) + 60 + 10 + 14 * 19, 540, al_map_rgb(0, 0, 255)); //20
}

void showskill1()
{
  // num1
  if (num1_skill1.launch == 1)
  {
    num1_skill1.launch = 2;
    num1_skill1.x = player.x;
    num1_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num1_skill1.x, num1_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num1_skill1.launch == 2)
  {
    if (num1_skill1.go)
    {
      num1_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num1_skill1.dir) * (num1_skill1.dir)));
      num1_skill1.y -= skill1_speed * (num1_skill1.dir / sqrt(1 + (num1_skill1.dir) * (num1_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num1_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num1_skill1.dir) * (num1_skill1.dir)));
      num1_skill1.y += skill1_speed * (num1_skill1.dir / sqrt(1 + (num1_skill1.dir) * (num1_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num1_skill1.x, num1_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num1_skill1.x > 800 || num1_skill1.x < 0)
      num1_skill1.launch = 0;
  }
  // num2
  if (num2_skill1.launch == 1)
  {
    num2_skill1.launch = 2;
    num2_skill1.x = player.x;
    num2_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num2_skill1.x, num2_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num2_skill1.launch == 2)
  {
    if (num2_skill1.go)
    {
      num2_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num2_skill1.dir) * (num2_skill1.dir)));
      num2_skill1.y -= skill1_speed * (num2_skill1.dir / sqrt(1 + (num2_skill1.dir) * (num2_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num2_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num2_skill1.dir) * (num2_skill1.dir)));
      num2_skill1.y += skill1_speed * (num2_skill1.dir / sqrt(1 + (num2_skill1.dir) * (num2_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num2_skill1.x, num2_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num2_skill1.x > 800 || num2_skill1.x < 0)
      num2_skill1.launch = 0;
  }
  // num3
  if (num3_skill1.launch == 1)
  {
    num3_skill1.launch = 2;
    num3_skill1.x = player.x;
    num3_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num3_skill1.x, num3_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num3_skill1.launch == 2)
  {
    if (num3_skill1.go)
    {
      num3_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num3_skill1.dir) * (num3_skill1.dir)));
      num3_skill1.y -= skill1_speed * (num3_skill1.dir / sqrt(1 + (num3_skill1.dir) * (num3_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num3_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num3_skill1.dir) * (num3_skill1.dir)));
      num3_skill1.y += skill1_speed * (num3_skill1.dir / sqrt(1 + (num3_skill1.dir) * (num3_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num3_skill1.x, num3_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num3_skill1.x > 800 || num3_skill1.x < 0)
      num3_skill1.launch = 0;
  }
  // num4
  if (num4_skill1.launch == 1)
  {
    num4_skill1.launch = 2;
    num4_skill1.x = player.x;
    num4_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num4_skill1.x, num4_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num4_skill1.launch == 2)
  {
    if (num4_skill1.go)
    {
      num4_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num4_skill1.dir) * (num4_skill1.dir)));
      num4_skill1.y -= skill1_speed * (num4_skill1.dir / sqrt(1 + (num4_skill1.dir) * (num4_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num4_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num4_skill1.dir) * (num4_skill1.dir)));
      num4_skill1.y += skill1_speed * (num4_skill1.dir / sqrt(1 + (num4_skill1.dir) * (num4_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num4_skill1.x, num4_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num4_skill1.x > 800 || num4_skill1.x < 0)
      num4_skill1.launch = 0;
  }
  // num5
  if (num5_skill1.launch == 1)
  {
    num5_skill1.launch = 2;
    num5_skill1.x = player.x;
    num5_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num5_skill1.x, num5_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num5_skill1.launch == 2)
  {
    if (num5_skill1.go)
    {
      num5_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num5_skill1.dir) * (num5_skill1.dir)));
      num5_skill1.y -= skill1_speed * (num5_skill1.dir / sqrt(1 + (num5_skill1.dir) * (num5_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num5_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num5_skill1.dir) * (num5_skill1.dir)));
      num5_skill1.y += skill1_speed * (num5_skill1.dir / sqrt(1 + (num5_skill1.dir) * (num5_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num5_skill1.x, num5_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num5_skill1.x > 800 || num5_skill1.x < 0)
      num5_skill1.launch = 0;
  }
  // num6
  if (num6_skill1.launch == 1)
  {
    num6_skill1.launch = 2;
    num6_skill1.x = player.x;
    num6_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num6_skill1.x, num6_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num6_skill1.launch == 2)
  {
    if (num6_skill1.go)
    {
      num6_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num6_skill1.dir) * (num6_skill1.dir)));
      num6_skill1.y -= skill1_speed * (num6_skill1.dir / sqrt(1 + (num6_skill1.dir) * (num6_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num6_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num6_skill1.dir) * (num6_skill1.dir)));
      num6_skill1.y += skill1_speed * (num6_skill1.dir / sqrt(1 + (num6_skill1.dir) * (num6_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num6_skill1.x, num6_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num6_skill1.x > 800 || num6_skill1.x < 0)
      num6_skill1.launch = 0;
  }
  // num7
  if (num7_skill1.launch == 1)
  {
    num7_skill1.launch = 2;
    num7_skill1.x = player.x;
    num7_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num7_skill1.x, num7_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num7_skill1.launch == 2)
  {
    if (num7_skill1.go)
    {
      num7_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num7_skill1.dir) * (num7_skill1.dir)));
      num7_skill1.y -= skill1_speed * (num7_skill1.dir / sqrt(1 + (num7_skill1.dir) * (num7_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num7_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num7_skill1.dir) * (num7_skill1.dir)));
      num7_skill1.y += skill1_speed * (num7_skill1.dir / sqrt(1 + (num7_skill1.dir) * (num7_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num7_skill1.x, num7_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num7_skill1.x > 800 || num7_skill1.x < 0)
      num7_skill1.launch = 0;
  }
  // num8
  if (num8_skill1.launch == 1)
  {
    num8_skill1.launch = 2;
    num8_skill1.x = player.x;
    num8_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num8_skill1.x, num8_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num8_skill1.launch == 2)
  {
    if (num8_skill1.go)
    {
      num8_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num8_skill1.dir) * (num8_skill1.dir)));
      num8_skill1.y -= skill1_speed * (num8_skill1.dir / sqrt(1 + (num8_skill1.dir) * (num8_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num8_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num8_skill1.dir) * (num8_skill1.dir)));
      num8_skill1.y += skill1_speed * (num8_skill1.dir / sqrt(1 + (num8_skill1.dir) * (num8_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num8_skill1.x, num8_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num8_skill1.x > 800 || num8_skill1.x < 0)
      num8_skill1.launch = 0;
  }
  // num9
  if (num9_skill1.launch == 1)
  {
    num9_skill1.launch = 2;
    num9_skill1.x = player.x;
    num9_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num9_skill1.x, num9_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num9_skill1.launch == 2)
  {
    if (num9_skill1.go)
    {
      num9_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num9_skill1.dir) * (num9_skill1.dir)));
      num9_skill1.y -= skill1_speed * (num9_skill1.dir / sqrt(1 + (num9_skill1.dir) * (num9_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num9_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num9_skill1.dir) * (num9_skill1.dir)));
      num9_skill1.y += skill1_speed * (num9_skill1.dir / sqrt(1 + (num9_skill1.dir) * (num9_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num9_skill1.x, num9_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num9_skill1.x > 800 || num9_skill1.x < 0)
      num9_skill1.launch = 0;
  }
  // num10
  if (num10_skill1.launch == 1)
  {
    num10_skill1.launch = 2;
    num10_skill1.x = player.x;
    num10_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num10_skill1.x, num10_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num10_skill1.launch == 2)
  {
    if (num10_skill1.go)
    {
      num10_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num10_skill1.dir) * (num10_skill1.dir)));
      num10_skill1.y -= skill1_speed * (num10_skill1.dir / sqrt(1 + (num10_skill1.dir) * (num10_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num10_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num10_skill1.dir) * (num10_skill1.dir)));
      num10_skill1.y += skill1_speed * (num10_skill1.dir / sqrt(1 + (num10_skill1.dir) * (num10_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num10_skill1.x, num10_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num10_skill1.x > 800 || num10_skill1.x < 0)
      num10_skill1.launch = 0;
  }
  // num11
  if (num11_skill1.launch == 1)
  {
    num11_skill1.launch = 2;
    num11_skill1.x = player.x;
    num11_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num11_skill1.x, num11_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num11_skill1.launch == 2)
  {
    if (num11_skill1.go)
    {
      num11_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num11_skill1.dir) * (num11_skill1.dir)));
      num11_skill1.y -= skill1_speed * (num11_skill1.dir / sqrt(1 + (num11_skill1.dir) * (num11_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num11_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num11_skill1.dir) * (num11_skill1.dir)));
      num11_skill1.y += skill1_speed * (num11_skill1.dir / sqrt(1 + (num11_skill1.dir) * (num11_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num11_skill1.x, num11_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num11_skill1.x > 800 || num11_skill1.x < 0)
      num11_skill1.launch = 0;
  }
  // num12
  if (num12_skill1.launch == 1)
  {
    num12_skill1.launch = 2;
    num12_skill1.x = player.x;
    num12_skill1.y = player.y;
    al_draw_filled_circle(num12_skill1.x, num12_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));
  }
  if (num12_skill1.launch == 2)
  {
    if (num12_skill1.go)
    {
      num12_skill1.x += skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num12_skill1.dir) * (num12_skill1.dir)));
      num12_skill1.y -= skill1_speed * (num12_skill1.dir / sqrt(1 + (num12_skill1.dir) * (num12_skill1.dir)));
    }
    else
    {
      num12_skill1.x -= skill1_speed * (1 / sqrt(1 + (num12_skill1.dir) * (num12_skill1.dir)));
      num12_skill1.y += skill1_speed * (num12_skill1.dir / sqrt(1 + (num12_skill1.dir) * (num12_skill1.dir)));
    }
    al_draw_filled_circle(num12_skill1.x, num12_skill1.y, 10, al_map_rgb(0, 255, 0));

    if (num12_skill1.x > 800 || num12_skill1.x < 0)
      num12_skill1.launch = 0;
  }
}

void skill1event()
{
  switch (skill1_launchcode)
  {
  case 0:
    player.mp -= 2;
    num1_skill1.launch = 1;
    num1_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num1_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num1_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 1:
    player.mp -= 2;
    num2_skill1.launch = 1;
    num2_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num2_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num2_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 2:
    player.mp -= 2;
    num3_skill1.launch = 1;
    num3_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num3_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num3_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 3:
    player.mp -= 2;
    num4_skill1.launch = 1;
    num4_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num4_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num4_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 4:
    player.mp -= 2;
    num5_skill1.launch = 1;
    num5_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num5_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num5_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 5:
    player.mp -= 2;
    num6_skill1.launch = 1;
    num6_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num6_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num6_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 6:
    player.mp -= 2;
    num7_skill1.launch = 1;
    num7_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num7_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num7_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 7:
    player.mp -= 2;
    num8_skill1.launch = 1;
    num8_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num8_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num8_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 9:
    player.mp -= 2;
    num10_skill1.launch = 1;
    num10_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num10_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num10_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 10:
    player.mp -= 2;
    num11_skill1.launch = 1;
    num11_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num11_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num11_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  case 11:
    player.mp -= 2;
    num12_skill1.launch = 1;
    num12_skill1.dir = (double)(player.y - event.mouse.y) / (event.mouse.x - player.x);
    if (event.mouse.x >= player.x)
    {
      num12_skill1.go = 1;
      player.dir = 1;
    }
    else
    {
      num12_skill1.go = 0;
      player.dir = 0;
    }
    break;
  }
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.