Untitled
raw download clone
HTML
views 19
,
size 8855 b
<table><tbody><tr><td><div><p><span>Vážení,</span></p></div><p><span>Dovolujeme si Vám zaslat aktuální informace o možnostech cestování.<br>Newsletter reflektuje stav ke dni 12. 5. 2020.</span></p></td></tr><tr><td><h1><span>VYCESTOVÁNÍ A NÁVRAT DO ČR:</span></h1><ul><li><span>Občané ČR a osoby s trvalým/přechodným pobytem nad 90 dní mohou<span>&nbsp;</span><strong><span>vycestovat bez omezení</span></strong></span></li><li><span>Jejich opětovný vstup na území ČR je umožněn za podmínky, že po svém návratu předloží osvědčení o negativním výsledku testu na COVID-19, který byl vykonán ne více než 4 dny před jejich příjezdem, anebo pokud po svém příjezdu nastoupí povinnou 14-ti denní karanténu.</span></li><li><span>Bez nutnosti karantény/předložení osvědčení o negativním výsledku testu mohou zpět na území ČR vstoupit:</span></li></ul><p><span>- osoby, které vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci a doba jejich pobytu v zahraničí nepřesáhla 24 hodin</span></p><p><span>- osoby, které vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu v zahraničí nepřesáhla 72 hodin</span></p><p><span>- diplomaté nebo úředníci mezinárodních organizací, pracovníci mezinárodní dopravy a pracovníci servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu v zahraničí nepřesáhla 14 dní</span></p><p><span>- zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich pobytu v zahraničí nepřesáhla 24 hodin</span></p><ul><li><span>Pro<span>&nbsp;</span><strong><span>osoby, které pravidelně překračují státní hranici</span></strong><span>&nbsp;</span>za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě, bylo zavedeno testování ve 30-ti denních cyklech. Na hranicích musí navíc předložit doklad o zaměstnání/studiu.</span></li></ul><p><strong><span>Zdroj:</span></strong><span><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=f97d5120fa&amp;e=326f332d7b">https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-4-kvetna-2020-c-511-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx</a></span></p></td></tr><tr><td><h1><span>PŘEHLED CESTOVNÍCH OPATŘENÍ VYBRANÝCH STÁTŮ</span></h1><table><tbody><tr><td><h3><span>Belgie</span></h3><h4><span>do 8.června</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=408897d822&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularni_a_vizovy_usek/covid_19/navrat_do_cr_a_cestovani_behem_stavu/aktualni_podminky_pro_cestovani_belgie.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Francie</span></h3><h4><span>do 2.června</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech s&nbsp;řádně vyplněným cestovním certifikátem.<span>&nbsp;</span><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=a51a61d38c&amp;e=326f332d7b">https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage</a><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=19aa3832c3&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/aktualne/aktualni_informace_k_cestovani_v.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Itálie</span></h3><h4><span>do 17.května</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<br>Za účelem vykonávání ekonomické činnosti lze do země vstoupit až na 72 hod bez nutnosti nastoupit 14-ti denní karanténu.<span>&nbsp;</span><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=e7775ab7e2&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/rome/cz/moznost_predlozeni_negativniho_testu_na.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Německo</span></h3><h4><span>do odvolání</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<br><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=f2dc2ed8e2&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Nizozemsko</span></h3><p><span>Pro občany členských států EU není vstup na území Nizozemska obecně omezen nad rámec platných nizozemských opatření. Tato opatření fakticky však nedůvodné cesty značně limitují.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=7df80f3df3&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/nizozemsko_podrobne_informace_v.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Polsko</span></h3><h4><span>do 13.května</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<span>&nbsp;</span><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=de439c0e12&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Rakousko</span></h3><h4><span>do odvolání</span></h4><p><span>Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než čtyři dny. Bez předložení tohoto certifikátu nebude vstup na území Rakouska umožněn.<span>&nbsp;</span><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=3340d761f0&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/prechod_hranic_zmeny_platne_od_24_dubna.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Rusko</span></h3><h4><span>do odvolání</span></h4><p><span>Vstup umožněn pouze osobám s&nbsp;ruským občanstvím a osobám s&nbsp;trvalým/přechodným pobytem.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=e724323d42&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/moscow/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zmeny_v_moznostech_vycestovani_z_cr.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Slovensko</span></h3><h4><span>do odvolání</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=998e9a0787&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Španělsko</span></h3><h4><span>do 25.května</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=8ae760ee4b&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Švýcarsko</span></h3><h4><span>do 8.června</span></h4><p><span>Vstup do země umožněn jen v&nbsp;nezbytných případech.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=215531342f&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/pobyt_a_cesty/uprava_pravidel_pro_prekracovani.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Ukrajina</span></h3><h4><span>do 22.května</span></h4><p><span>Vstup umožněn pouze osobám s&nbsp;ukrajinským občanstvím a osobám s&nbsp;trvalým/přechodným pobytem.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=1da4d777c4&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/aktualni_informace_k_opatrenim.html</a></span></p></td></tr><tr><td><h3><span>Velká Británie</span></h3><p><span>Spojené království nereguluje možnosti vstupu občanů ČR na své území, tj. platí obecná pravidla pro vstup – nutnost prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním pasem.<span>&nbsp;</span><strong><span>Více info:</span></strong><a href="https://timeair.us19.list-manage.com/track/click?u=2420d52e08bf29e3daf90c7b8&amp;id=3160572e09&amp;e=326f332d7b">https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/aktualni_podminky_pro_cestovani_do.html</a></span></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br>
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.